הנדסה

הנדסה

אנו רואים בניהול ההנדסי של מוצרים בשיטת FULL TURNKEY כתהליך אינטגרטיבי ובלתי נפרד משאר התהליכים המנוהלים בשרשרת הייצור.

לפיכך, מערך ההנדסה של החברה מונה מהנדסי מכונות בכירים הבאים לסייע בייצור השוטף, לתת מענה הנדסי ללקוחותינו ולתמוך בקליטת מערכות חדשות.
הנדסה