מחלקות הייצור

מחלקות הייצור

במפעל ההרכבות של חברת צוק קיימות 3 קומות ייצור בשטח כולל של 1,700 מ"ר.

כל תהליכי הייצור בחברה ממוחשבים ומאפשרים מעקב מלא אחר התנהלות הייצור.

העבודה בייצור מבוצעת באמצעות פקודות עבודה ממוחשבות. ההרכבה מבוצעת בעזרת תיקי ייצור הכוללים שרטוטים, הוראות הרכבה וכרטיסי ניתוב.
מחלקות הייצור